Kwaliteit in Marrakech

Onlangs was ik met collega’s vanuit Het Zuiderlicht in Marrakech. Wederom een zeer geslaagde reis waarin we ook altijd weer ‘zakelijke’ inzichten opdoen. Via onze gastheren in Marokko kregen we mooi inkijkje in de gebruiken daar en het letterlijk toekennen van waarde. Als we in Nederland naar de markt gaan, en ook in vele andere situaties, betalen we de prijs die op een prijskaartje staat vermeld. Die prijs is bepaald door de verkoper en geeft aan wat deze ervoor wil hebben. Ofwel: de waarde wordt door de verkoper bepaald. Hoe anders is dat op de markt in Marokko… Daar zijn […]

Van wie is die organisatie eigenlijk?

De afgelopen weken zijn we weer overspoeld met allerlei gedoe in organisaties dat in de pers geduid wordt als fraude, misbruik van algemene middelen, mismanagement en ondeugdelijk bestuur: handel in pintransacties, te hoge declaraties door artsen, beleggingen door scholen, mislukte grondbeleggingen door gemeenten, te hoge salarissen bij woningcorporaties, nu al roestige hogesnelheidstreinen, farmaceuten die elkaar betalen om een nieuw medicijn niet op de markt te brengen en ga zo maar door. Wat me hieraan opvalt: het gaat vrijwel altijd om organisaties waarbij het niet geheel duidelijk is wie nu eigenlijk de ‘eigenaar’ is en met wiens geld er wordt ‘gespeeld’… […]

Samenwerken, waarom zou je?

Afgelopen week was ik voorzitter in een bijeenkomst tussen bestuurders en directeuren van een aantal zorgorganisaties. Centrale thema: misschien moeten we in deze lastige tijden meer gaan samenwerken? Boeiende bespreking, en nut en noodzaak van mogelijke samenwerking kwamen ook echt wel op tafel. Maar het bleek ook goed om even terug te keren naar de kern… De titel van dit weblog geeft het eigenlijk al aan: waarom zou je eigenlijk samenwerken? In veel teams of zelfs gehele organisaties wordt er vanuit gegaan dat samenwerking nuttig is. En dat samenwerking nodig is om zaken voor elkaar te krijgen. Maar is dat altijd […]

Parenting theory, ofwel: wat heb ik als dochter aan mijn ouders?

Afgelopen vrijdag sprak ik met collega-adviseur Henk Schoep over de ontwikkelingen in de zorgsector in Noord Nederland. De zorg moet dichter naar de mensen toe, maar organisaties worden nog steeds groter. Gemeenten krijgen door de decentralisaties een grotere rol bij de organisatie van de zorg, wijkgerichte initiatieven komen in beeld, mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een grotere rol. En toch zien we nog steeds schaalvergroting en fusies. Zijn dat geen tegengestelde bewegingen? Hoe houdt een organisatie met duizenden medewerkers echt contact met waar het echt om gaat: de cliënt of patiënt? Wat is de waarde van een waaier aan organisaties onder […]