Frank Burkels

Welkom!

Organiseren, adviseren, samenwerken, ontwikkelen: de kern van mijn werk. Op het snijvlak van intern en extern, werken aan 'organisatie van de toekomst'. Deze site biedt je meer informatie over mijn visie en werkwijze, mijn achtergrond en geeft een eerste indruk van opdrachten en ervaringen. Hierover ga ik graag verder met je in gesprek!

Organisatie van de Toekomst

De vraagstukken en projecten waar ik bij betrokken ben, zijn altijd toekomstgericht en komen vrijwel altijd voort uit een veranderende omgeving. Strategie, organisatie en ontwikkeling in lijn èn in beweging brengen. Veelal betreft dit de ontwikkeling en inrichting van organisaties en samenwerking tussen organisaties, vanuit strategische keuzes. Bijdragen aan organisatie die 'bij de tijd' zijn. Organiseren is echter mensenwerk en gaat vrijwel altijd ook over persoonlijke, leiderschaps- en teamontwikkeling. In mijn portfolio vind je een aantal recente voorbeelden van opdrachten.

Hold the vision, trust the process

Ik hanteer graag het adagium 'hold the vision, trust the process'. Mijn rol ligt begint vaak bij het eerste deel (visie op het organisatie- of samenwerkingsvraagstuk) en loopt door in het tweede deel (het ontwikkelen en in gang zetten van een werkroute). Daarbij werk ik graag vanuit eigentijdse organisatieconcepten als horizontaal organiseren, opgavengestuurd werken, zelforganisatie, netwerk-organiseren, holacratische principes, leidende coalities en design teams. In mijn weblogs schrijf ik hier regelmatig over. Vanuit verschillende organisaties heb ik ervaring opgedaan in zowel het publieke domein (zorg, overheid, onderwijs) als het bedrijfsleven (met name het MKB in zijn vele facetten), vanuit rollen als adviseur, programmamanager, coach en ondernemer. Ik werk graag samen in organisaties die bewust kiezen om een ontwikkeling in te zetten om hun organisatie ‘bij de tijd’ te brengen en adaptief vermogen en wendbaarheid willen vergroten.

Organiseren en samenwerken

De principes van kwaliteitsmanagement pas ik vanaf mijn eerste werkdag toe, waarbij organisaties de klantopgave c.q. opgaven van stakeholders uit de buitenwereld echt centraal stellen, procesgestuurd gaan werken, de bedrijfsvoering hieraan dienend laten zijn, de juiste man (m/v) voor de juiste klus inzetten en organiseren en in beeld brengen wat werkelijke kwaliteit voor stakeholders oplevert. Horizontaal en decentraal georganiseerd en bestuurd. Samenwerking over grenzen heen is daarbij vanzelfsprekend. Deze principes bieden handvatten voor ontwikkeling in zowel het publieke als private domein. Het zijn in mijn ogen de 21e-eeuwse ingrediënten van ‘de organisatie van de toekomst’!

Het kan wèl!

Een positief perspectief op organiseren en ontwikkelen geeft ruimte en energie. Biedt medewerkers (en stakeholders!) perspectief, vertrouwen en positie en het onmogelijke blijkt wèl mogelijk! Een gezamenlijke richting, enige urgentie, heldere principes, een gezamenlijke werkroute en enige regie op dit proces zijn essentiële ingrediënten om daadwerkelijk beweging in organisaties te brengen.

Profiel

De afgelopen jaren voerde ik opdrachten en projecten uit vanuit meerdere adviesbureaus en was ik daarnaast mede-ondernemer. Sinds 2018 ben ik verbonden aan Lysias Consulting Group. Mijn opleiding voltooide ik aan de Rijksuniversiteit Groningen (Bedrijfseconomie, Management & Organisatie). Enige jaren later volgde ik de Postdoctorale Opleiding Management Consultant aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarna ik mij als lid van de Orde van Organisatieadviseurs (OOA) ook Certified Management Consultant (CMC) mag noemen. Daarnaast heb ik mij onder meer geschoold in systeemdynamiek, volgde de opleiding tot Black Belt Lean Six Sigma en heb mij verdiept in Holacratie als eigentijdse vorm van organiseren en besluitvorming. Naast mijn advieswerk vervul ik een aantal bestuurlijke, toezichthoudende en politieke rollen. Op LinkedIn vind je mijn actuele cv.